MOLF UDFLUGT

søndag den 27. maj 2018

 

Så er det atter ved at være forår, og dermed igen tilbud om UDFLUGT MED MOLF.

Turen går i år til Ribe og Sønderskov Museum.

 

Program:

 

Afgang fra P-pladsen ved Gl. Havn kl. 9.30.

 

Vi kører direkte til Ribe, hvor der er bestilt rundvisning på Museet Ribes Vikinger fra kl. 11.00-12.00. Museet viser Ribes historie fra vikingetid og middelalder frem til år 1700. Netop på stedet for grundlæggelsen af Nordens første by omkring år 700 e. Kr.

 

 

Efter rundvisningen kører vi til Minidyrehaven Ribelund, hvor der er mulighed for at nyde den medbragte frokost i deres ”madpakkehus”. (Der er ikke mulighed for at købe mad eller

drikkevarer på stedet).

 

Efter frokost kører bussen tilbage til Ribe Domkirke. Fra kl.13.00 til 14.00 kan man på egen hånd vælge at besøge kirken eller spadsere en tur i centrum. Domkirken er Danmarks ældste og bygningen er påbegyndt ca. 1150. I Domkirkens galleri med adgang fra tårnet er der et museum, der blandt andet fortæller om Domkirkens bygningshistorie.

 

 

 

Kl. 14.00 samles vi igen ved bussen og turen går videre til Sønderskov Museum, Syd for Brørup, hvor der i restauranten bliver serveret kaffe/te med wienerbrød og lagkage.

 

 

Efter kaffen bliver der lejlighed til en lille tur rundt i museet, der er indrettet i den fredede hovedbygning (gratis entré).

Ca. kl. 16 g år turen tilbage til Middelfart med forventet hjemkomst ca. kl. 17.

 

 

 

Pris for medlemmer kr. 350,- for ikke medlemmer kr. 400,-. (man er meget velkommen til at invitere en gæst med).

Prisen dækker transport, guider og eftermiddagskaffe, men ikke frokost og drikkevarer.

 

Bindende tilmelding – senest søndag den 5. maj - til:

Lisbeth Vognsen, Storebæltsvænget 108, Middelfart på tlf. 2530 1770 eller.

e-mail: lisbethvognsen@stofanet.dk

Ved tilmelding forudbetales kr. 100,-. Restbeløbet kr. 250,- /300,- bliver opkrævet i bussen.

Det er også muligt ved tilmeldingen at betale hele beløbet kr. 350,- /400,-. Melder man afbud f.eks. på grund af sygdom, tilbagebetales kr. 250,-/300,-.

 

Indbetalingen kan ske på en af følgende 2 måder:

  • via netbank på kontonr. 0755-7551791709. HUSK afsendernavn!

 

  • ved indbetaling i eget pengeinstitut, brug kontonr. 0755-7551791709 (Middelfart Sparekasse). Husk også her afsendernavn.

 

Indbetalingen til Middelfart Sparekasse gælder som tilmelding – i tvivlstilfælde kontakt Lisbeth på ovennævnte tlf./e-mail.

 

Vi gør opmærksom på, at vi kun kan medtage 50 deltagere. Hvis der tilmelder sig under 35, bliver vi af økonomiske grunde nødt til at aflyse turen og forudbetalingen refunderes.

 

 

Med venlig hilsen og på gensyn

 

Bestyrelsen