Formanden har ordet …….

Kære MOLF-medlemmer.

Så er vi atter klar til en ny MOLF-sæson, der er sæson nr. 31. Vi byder såvel gamle som nye medlemmer velkommen.

I bestyrelsen har vi igen forsøgt at sammensætte et alsidigt program med fortrinsvis lokale emner og med lokale foredragsholdere/medvirkende. Sidste sæson indledte vi et samarbejde med Museumsforeningen om et fælles arrangement. Det blev godt modtaget af vores medlemmer, og derfor fortsætter vi med et fælles arrangement i den kommende sæson, og Middelfart Sparekasse har venligst stillet lokale m.v. til rådighed.

Foreningens muligheder for at tilbyde medlemmerne gode og inspirerende foredrag er betinget af økonomien. Vi har i disse år en stabil medlemsskare på omkring 120 medlemmer, men jo flere medlemmer des bedre økonomi og flere foreningsaktiviteter. Bestyrelsen opfordrer derfor atter til, at foreningens medlemmer får gjort venner og bekendte interesseret i vores arrangementer og derved medvirke til, at vi evt. får nye medlemmer.

 

Desuden undersøger bestyrelsen i dette år muligheden for at få del i kommunale midler, der uddeles til foreningsarbejde for medlemmer over 65 år. Derfor opfordres medlemmer, der endnu ikke har oplyst deres fødselsdato / år til at udfylde vedlagte flyer / blanket i Molf

Bestyrelsen har med tilfredshed atter modtaget gode forslag til foredrag, virksomhedsbesøg og udflugter fra medlemmer, og det håber vi vil fortsætte.

På årets generalforsamling var kasserer Lisbeth Vognsen og bestyrelsesmedlem Niels Henrik Jensen på valg. Begge modtog genvalg. Leif Horsmark var på valg som suppleant og ønskede ikke genvalg. I stedet for blev Ole Høyer valgt. Se i øvrigt til bestyrelsens sammensætning her

Jeg håber, at de forskellige omtaler af sæsonens foredrag m.v. på de følgende sider og på vores hjemmeside http://molfen.mono.net vil medvirke til, at mange får lyst til at komme og få nogle gode oplevelser i 2017/18.

                                                                                     

Poul West

Bliv medlem

Bliv medlem

Husstands medlemsskab 200.- pr år og enkelt medlemsskab 150.- pr. år Bliv medlem ved at kontakte en fra bestyrelsen , eller ved at møde op til et af vores arrangementer.

Næste arrangement

Mandag d. 19. feb. kl. 19:00

Sognegården Algade 1, 5500 Middelfart

Generalforsamling

Efter generalforsamlingen vil Peter Storm fortælle om:

TRÆK AF STAURBY SKOVS HISTORIE

Staurby Skov blev i december 2016 erhvervet af Middelfart Kommune. Det er anden gang kommunen erhverver et stort område, der har hørt under Hindsgavl. Første gang var da kommunen i 1921 erhvervede en stor del af Hindsgavl-halvøen.