Formanden har ordet …….

Kære MOLF-medlemmer.

Først vil jeg gerne takke for valget til Formand. Jeg er stolt af og bevidst om at jeg tager arven op i en forening med stolte traditioner og engagerede medlemmer. Jeg vil gøre mit bedste for at leve op til jeres tillid. Samtidig vil jeg takke den tidligere formand Poul West for inspiration og god overlevering.

Efter en god og inspirerende generalforsamling d. 19. februar 2018, har den nye bestyrelse afholdt det første møde.

Bestyrelsen er dermed sammensat som følger:

Ole Høyer: Formand, Niels-Henrik Jensen: Næstformand, Lisbeth Vognsen: Kasserer, Niels Erik Sørensen: Sekretær, Kristian Buhl Thomsen: Arrangement-koordinator. Vita Horsmark: Suppleant og Ida Duedahl: Suppleant.

På det første møde i den nye bestyrelse gennemgik vi vedtægterne for at sikre os at de er i tråd med det vi faktisk laver.

Hvis der kommer ændringsforslag, bliver det taget op på næste års generalforsamling.

Middelfart kommune har imødekommet ansøgning om tilskud og vi har modtaget 6871 kr.

 

.

 

 

Medlemstallet i Middelfart og Oplands Lokalhistoriske Forening er stigende, vi er nu oppe på 160 medlemmer. Velkommen til nye medlemmer.

Planlægning af programmet for sæson 2018 til 19 er så småt i gang. Det tegner til at blive en spændende sæson med inspirerende foredrag og oplevelser.

Vi har dog yderligere to arrangementer i dette forår.

D. 19.marts havde vi besøg af Overinspektør Morten Søvsø som fortalte om Ribe gennem Vikingetiden og Middelalderen.

Aftenens foredrag var en inspiration til udflugten d. 27. maj. Her skal vi besøge Ribe med bl. a. en spændende rundvisning på Museet Ribes Vikinger.

Men inden vi afslutter denne sæson med udflugten til Ribe skal vi på virksomhedsbesøg.

Dette foregår d. 23.april 2018. Vi besøger Middelfart Spildevand hvor vi gennem en introduktion og rundvisning får et indblik i vandets vej gennem rensningsanlægget. Samme aften vil Direktør for Middelfart Spildevand Thomas Foged fortælle om Klimabyen.

Vi ses.

Med venlig hilsen

Ole Høyer