Mødet 22 okt.


Vel besøgt og interessant møde om byudvikling og bevaring af Middelfart Vest

 

  • Museumsinspektør Kristian Buhl Thomsen
  • Arkitekt Kristian Kipp fra Middelfart Kommune
  • Per Strandstoft fra Estate
  • Arkitekt Axel Høyer

Med dette års program er vi klar til en ny sæson i MOLF.

Formanden har ordet …….

Vi byder såvel nye som gamle medlemmer velkommen og glæder os til mange gode arrangementer med spændende indhold og godt selskab.

Vi er nu oppe på 160 medlemmer, og glæder os over et godt og stabilt fremmøde til både foredrag, virksomhedsbesøg samt udflugter. I den forbindelse vil jeg sige tak for den positive stemning og interesse, I har vist ved vores arrangementer.

I bestyrelsen har vi forsøgt at sammensætte et godt og alsidigt program – godt hjulpet med inspiration fra medlemmer. Bl.a. vil en repræsentant fra kommunen fortælle om den bevarende lokalplan, som dækker den vestlige bydel. Vi skal en ”tur” rundt om Middelfart kirke for at blive klogere på den udgravning, der er foregået det seneste år. Vi får en spændende aften med fortællinger om havebyer og villakvarterer i Middelfart og opland, og ser frem til at præsentere vores julearrangement med masser af fællessang, musik og julefortællinger. Andre gode tilbud er vores fællesarrangement med Middelfart Museumsforening, hvor emnet er pigtrådsmusik og ungdomskultur på Vestfyn i de glade 1960’ere.

 

Virksomhedsbesøget dette år bliver til Interacoustics, som udvikler måle-instrumenter til undersøgelse af hørelsen.

Sidst, men ikke mindst skal vi på den årlige udflugt, som denne gang går til Tirpitz Museet. Som optakt til udflugten kommer en medarbejder fra Varde Museum og fortæller om bygningen af Tirpitz.

I kan læse mere om de enkelte arrangementer på de følgende sider, og vi håber, at I tager godt imod vores program, og glæder os til nogle fælles interessante og hyggelige oplevelser i den kommende sæson.

Sammen med dette program følger der et ekstra eksemplar, som gerne må gives til en, du kender, og som kan have interesse i at deltage i et eller flere af vores arrangementer.

 

Med venlig hilsen

 Ole Høyer

 

Bliv medlem

Bliv medlem

Husstands medlemsskab 200.- pr år og enkelt medlemsskab 150.- pr. år Bliv medlem ved at kontakte en fra bestyrelsen , eller ved at møde op til et af vores arrangementer.

Næste arrangement

Pigtrådsmusik og ungdomskultur på Vestfyn i de glade 1960’ere.
•Mandag d. 19. november 2018
•Middelfart Sparekasse, Havnegade 21
•Forsalg af billetter inden d. 1 nov. Pris 25.- dækker adgang og kaffe/the
hvis ikke det virker så, kopier linket (det med blåt) og indsæt linket i browseren's adressefelt
 
 

 

se merer om arangementet her

BESTILLING AF VENDS

Bestilling af VENDS skal ske inden d. 26 okt. pris for medlemmer er kr 105.- som skal betales forud evt via mobilepay eller på konto nr 0755 7551791709 (husk navn)

Lisbeth Vognsen  lisbethvognsen@stofanet.dk 6441 2316 / 25301770