Formanden har ordet …….

Kære MOLF-medlemmer.

Efter en god og inspirerende generalforsamling har den nye bestyrelse holdt deres første møde.

Niels Henrik blev næstformand, Lisbeth kasser, Niels Erik sekretær og Kristian arrangement koordinator. Vore to suppleanter Ida og Vita er fortsat aktive og uundværlige i bestyrelsen.

På vort første møde gennemgik vi vedtægerne for at sikre de er i tråd med det vi laver. Hvis der kommer ændringsforslag, bliver det på næste års generalforsamling.

Middelfart kommune har imødekommet vor ansøgning om tilskud og vi har modtaget 6871 kr. i støtte. Det varmer i en kold tid.

Vort medlemstal er stigende, så nu er vi oppe på 160 medlemmer. Så et stor velkomme til de nye medlemmer.

 

 

Planlægning af programmet for sæson 2018 til 19 er så småt kommet i gang. Det tegner til at blive en spændende sæson med masser inspirerende foredrag og oplevelser.

Vi har yderligere tre arrangementer her i foråret. Den 19. marts holder Museet Ribes Vikinger foredrag om Ribe i Vikingetiden og Middelalderen. Arrangementer er en optakt til vor udflugt den 27. maj. Hvor vi besøger Ribe, og Sønderskov Slot.

Det sidste arrangement er et virksomhedsbesøg hos Middelfart Spildevand den 23. april. Her skal vi se spildevandes vej fra forbruger til Lillebælt. Endvidere en orientering om Klimabyen.

 

Vi ses.

6. marts 2018 Ole Høyer

Annonce

Den fynske kulturarvsekspedition på Kulturøen den 5.4.2018 kl 19.30.

Forfatteren Jens Blendstrup og kunstneren Ole Lejbak vil berette om deres oplevelser ved mødet med de hemmelige gange under Middelfart Sindssygehospital, Lunghøj Piske og stokkefabrik og Torpedostationen på Nordstranden i Strib

Billetter kan købes på Middelfart bibliotek 50 kr. pr. Stk.

> Mere information om arangementet 

Bliv medlem

Bliv medlem

Husstands medlemsskab 200.- pr år og enkelt medlemsskab 150.- pr. år Bliv medlem ved at kontakte en fra bestyrelsen , eller ved at møde op til et af vores arrangementer.

Næste arrangement

Mandag d. 23 april  2018 kl. 19:00

Middelfart Spildevand

Strandvejen 100 5500 Middelfart

Af praktiske hensyn er der forhåndstilmelding, seneste dato for tilmelding er  mandag den 16. april til:

Lisbeth Vognsen telf. 25301770 / email lisbethvognsen@stofanet.dk

Der der begrænsning på 50 personer, hvis der er flere end 50 tilmeldte kan mødet gentages

> Link til programmet

 

MOLF UDFLUGT

søndag den 27. maj 2018

> Link til programmet