Formanden har ordet …….

Kære MOLF-medlemmer.

Så er vi atter klar til en ny MOLF-sæson, og vi byder såvel gamle som nye medlemmer velkommen.

I bestyrelsen har vi igen forsøgt at sammensætte et alsidigt program med fortrinsvis lokale emner. Vi har atter fået mulighed for at få 3 af foredragene arrangeret i samarbejde med ”Folkeuniversitet Lillebælt”, hvilket bl.a. er en økonomisk fordel for foreningen.

På trods af de økonomiske fordele, der er ved samarbejdet med Folkeuniversitetet, må det konstateres, at foreningen har en anstrengt økonomi. Da det er medlemskontingentet, der i altovervejende grad finansierer foreningens aktiviteter, opfordrer bestyrelsen derfor atter til, at foreningens medlemmer får gjort venner og bekendte interesseret i vores arrangementer og derved medvirke til, at vi får nye medlemmer.

Bestyrelsen har med tilfredshed modtaget flere forslag til foredrag fra medlemmer, og det håber vi vil fortsætte, så vi fortsat kan tilbyde spændende historiske foredrag og ture.

 

.

Vi har i foråret 2016 indledt et samarbejde med Middelfart Museumsforening med det formål

  • at inspirere hinanden og undgå overlapninger,
  • at orientere om planlagte foredrag i hinandens medlemsblade
  • at afholde enkelte foredrag/arrangementer sammen.

 

På årets generalforsamling var formanden, næstformanden Erik Kristiansen, sekretær Vita Horsmark og suppleant Ida Duedal på valg. Alle blev genvalgt. Der henvises i øvrigt til bestyrelsens sammensætning her på hjemmesiden

 

Jeg håber, at de forskellige omtaler af sæsonens foredrag m.v. på vores hjemmeside, Sæsonen 2016-2017, vil medvirke til at mange får lyst til at komme og få nogle gode oplevelser i 2016/17.

                                                                                      

Poul West

Bliv medlem

Bliv medlem

Husstands medlemsskab 175.- pr år. Bliv medlem ved at kontakte en fra bestyrelsen , eller ved at møde op til et af vores arrangementer.

Næste arrangement

 

Næste arrangement er i oktober 2017

 

Evt. kontakt formanden Poul West