Mandag d. 17. oktober kl. 1930:

Gravstene og gravminder på Vestre Kirkegård.

 

Ole og Axel Høyer, Middelfart, vil med udgangspunkt i gravsten og gravminder fortælle om kendte og ukendte Middelfartere.

 

Der vil bl.a. blive fortalt om C. F. Behrendt:

 • Hvem var han?
 • Lagde han navn til Behrendtsvej? 
 • Var det C. F. Behrendts bedstefar af samme navn, der deltog i krigen 1864? 
 • Hvilken Behrendt lagde navn til Behrendts hotel og var museums-inspektør?
 •  Hvordan hænger Trankogeriet og navnet Behrendt sammen?

 

 

Mandag d. 14. november 2016:

Nyt psykiatrihistorisk museum i Teglgårdsparken.

 

Museumsleder Maiken Nørup, Middelfart Museum vil fortælle om tankerne bag projektet om et nyt psykiatrihistorisk museum i Teglgårdsparken. Der vil blive vist skitser fra det projektudkast, der bl.a. er udviklet i samarbejde med brugere, pårørende og ansatte indenfor psykiatrien.

 

Baggrunden for projektet er, at Middelfart Museum i 1999 overtog en stor psykiatrihistorisk samling af genstande fra byens tidligere sindssygehospital. Denne samling er i 2014 og 2015 blevet udvidet med genstande fra de nu nedlagte psykiatriske museer i Augustenborg og Hviding.

 

Det er nu planen, at denne unikke genstandssamling skal indgå i et nyt og stort psykiatrihistorisk museum i Teglgårdsparken 17.

. Fællesarrangement med Middelfart Museumsforening afholdes i Middelfart Sparekasse

Mandag d. 12. december kl. 1930:

Jeppe Aakjær - om hans liv og sange

Til vores julehygge-arrangement har vi atter fået det lokale orkester "Olsen Trio" til at komme og spille og fortælle.

I anledning af, at det i år er 150 år siden Jeppe Aakjær blev født, vil aftenen blive en rigtig Aakjær-aften.

Fra Højskolesangbogen vil vi i fællesskab synge nogle af digterens dejligste sange, og imellem sangene vil vi få fortalt om Jeppe Aakjærs spændende liv:

 • opvæksten i landsbyen Aakjær syd for Skive tæt ved Karup Å,
 • Jeppes ungdom med skole, højskole og seminarium,
 • Jeppe som agitator på hjemegnen f.eks. mod militarismen, statskirken og tyendeforholdet,
 • Jeppe som digter f.eks. med "Rugens sange",
 • Jeppe som prosaist f.eks. med "Vredens børn",
 • Jeppe og hans to koner: Marie og Nanna og meget mere.

Klaver Mogens Olsen, bas Christian Klemensen og ved mikrofonen Gunnar Jensen

Aftenen afsluttes med forskellige julesange og -salmer.

Mandag d. 16. januar kl. 1930 2017:

Sølv til hverdag - sølv til fest

Poul Dedenroth-Schou, Kolding, vil fortælle om Dansk sølv fra renæssancen til vore dage.
Guld- og sølvsmedeerhvervet i Danmark har udviklet sig fra enkeltmands-værksteder frem til ca. 1870, over sølvvareindustrien op gennem det  20. århundrede og tilbage til håndværket, der nu igen udøves i enkeltmands-værksteder. Der vil blive berettet om stilarternes udvikling fra renæssancen

og til vores egen tid, om sølvtøjets funktioner, om produktionsmetoder og udbredelse af sølvtøj fra rigmandseje til hvermandseje.
Der vil specielt blive omtalt kendte arbejder af sølvsmede fra Middelfart.
Foredragsholderen har gennem et langt arbejdsliv været leder af Museet på Koldinghus og har opbygget museets enestående samling af nyere dansk sølv.
Deltagerne inviteres til at medbringe sølvtøj, gerne fra Middelfart-mestre, til bestemmelse.

Vurderinger foretages ikke.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitet Lillebælt

Mandag d. 20. februar kl. 1930 2017:

Generalforsamling

Efter generalforsamlingen vil arkæolog Jesper Hansen, Odense Bys Museer holde foredrag over emnet:

"Hvad skulle byen i Vends Herred hedde?"

Lige så længe som fynboerne har boet side om side og udnyttet øens frugtbare jorder, har der været et behov for at navngive de forskellige bebyggelser.

I foredraget vil vi se nærmere på en række bebyggelsesnavnetyper fra jernalder til middelalder og illustrere, hvordan bebyggelsesnavnene i samspil med arkæologiske, historiske og kartografiske kilder kan anvendes i forsøget på at forstå det bebyggelseslandskab, vi ser i dag - et til to tusind år senere.

Landsbyen Asperup ligger i et område, der har været tæt bebygget de sidste 2000 år. Det til trods er landsbyens navn næppe ældre end ca. 1000 år modsat Båring, umiddelbart mod nord, der bærer et næsten dobbelt så gammelt navn. Hvorfor denne forskel?

 

Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitet Lillebælt

Mandag d. 20. marts kl. 1930 2017:

Kongernes Jelling

 

Som inspiration til udflugten til Jelling Museum søndag d. 21. maj har vi fået en af museets formidlere til fortælle om "Oplevelsescenter Kongernes Jelling", der ligger midt i det historiske monumentområde omkring Jelling Kirke.

Kongerne Gorm den Gamle og Harald Blåtand rejste deres runesten og byggede monumenterne i årene fra omkring 950 til 970. En hektisk periode, der førte til grundlæggende forandringer af samfundet.

 

For mere end 1000 år siden skabtes monumenterne i Jelling for at vise eftertiden, at her samledes landet til et rige.

 

Den danske nation blev født og skabt i Jelling, og monumentområdet blev optaget på UNESCO´s verdensarvsliste i 1994.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitet Lillebælt

 

Programmet til udflugten udsendes i løbets af marts 2017