Mandag d. 23. oktober kl. 19:00

Vi har fået tre ”gamle” spejdere – 1 fra Middefart FDF og 2 fra Middelfart DDS - til at fortælle om spejderoplevelser i perioden 1955 til 1970. Vi skal se fotos og høre om spændende spejderoplevelser. De to korps havde også - sammen med de øvrige korps i Middelfart - et fælles løb, Melfar-løbet, hvor de konkurrerede om førstepladsen i spejder-færdigheder - herunder god opførsel.

Der vil være fremlagt dagbøger og andre spejdereffekter som kan ses i pausen.

 

 

Mandag d. 20. november 2017 kl. 19:00

Historicum, Baaring og Henner Friiser Hus


Annette Herbst fra Baaring vil fortælle om Historicum. Historicum arbejder med aktiviteter og emner i perioden fra bronzealderen til nyere tid og er bl.a. en anerkendt producent af historiske dragter. Virksomheden har det sidste år leveret dragter og rekvisitter til bl.a. DR´s programserie "Historien om Danmark".                 

Museumsleder Maiken Nørup har kaldt sit indlæg om Henner Friisers Hus:" I mål med ny udstilling om 500 års historie"

Hun vil fortælle om arbejdet med den sidste etape af den nye faste udstilling i Henner Friisers Hus. Udstillingerne i huset har været længe undervejs.

 I 2015 åbnede de første dele af udstillingen i husets stueetage og 1. sal. Den nye udstilling kan ses i husets 2. sal og fortæller 500 års historie om Middelfart og opland fra 1500-tallet til i dag. Som noget nyt kan man bl.a. se herskabstøj fra godset Hindsgavl, byens (tomme) pengekasse fra 1835 samt effekter fra bl.a. havebrug og virksomheder i oplandet

Foredragene er arrangeret i samarbejde med Middelfart Museumsforening og finder sted i Middelfart Sparekasse, Havnegade 21, Middelfart.

Mandag d. 11. december 2017 kl. 19:00

Julehygge med medvirken af sangkoret SKJOLD

Vores julehygge-arrangement afholdes som sædvanligt med sang, musik, lys og julehygge.

Vi har i år fået sangkoret SKJOLD til at komme og synge og fortælle. Desuden vil byens kendte pianist, Tove Jakobsen medvirke.

 

 

Sangkoret Skjold blev stiftet i år 1900. Koret har lige siden begyndelsen været en fast del af Middelfarts kulturelle sjæl og har gennem årene stået faddere til flere andre foreninger såsom: Damekor, garde og revy.

Koret kan flere gange årligt træffes ved festlige lejligheder i byen.

En eller flere af korets medlemmer vil fortælle om korets historie op gennem tiderne. 

I løbet af aftenen vil vi under korets medvirken synge forskellige julesange og -salmer.

Mandag d. 15. januar 2018 kl. 19:00

Herman Jensen – fra fejedreng til bykonge

 

 

Johannes Lundsfryd fortæller om Herman Jensen, der var medlem af Middelfart byråd i 40 år, heraf 24 som borgmester. Han kom i lære som skorstensfejer, da han var 14 år. Siden blev han både mester og borgmester.

 

 

Herman Jensen hørte til den generation af politikere, som skabte det Danmark, vi kender. I hans tid som borgmester blev der bygget nyt rådhus, nyt sygehus og en marina. Kommunen købte store jordarealer, som blev til nye bolig- og industriområder. Han stod også̊ i spidsen for sammenlægning af fire kommuner til én.

Foredraget vil handle om nogle af de nogle af ting, som Herman Jensen satte i gang, men også trække linjer til i dag, hvor sygehus, marina og rådhus igen fylder på den politiske dagsorden.

Mandag d. 19. februar 2018 kl. 19:00

Generalforsamling

Efter generalforsamlingen vil Peter Storm fortælle om:

TRÆK AF STAURBY SKOVS HISTORIE

Staurby Skov blev i december 2016 erhvervet af Middelfart Kommune. Det er anden gang kommunen erhverver et stort område, der har hørt under Hindsgavl. Første gang var da kommunen i 1921 erhvervede en stor del af Hindsgavl-halvøen.

Staurby Skov var nært forbundet med landsbyen Staurby, hvis bønder brugte skoven til at skaffe tømmer, brændsel og materialer til gærder samt til græsning for deres kvæg. Vandmøllerne ved Rudbæk og Skærbæk blev brugt til at male bøndernes korn.

Hvoraf kommer navnet Staurby? Hvorledes har krige påvirket området gennem tiden? Hvorledes har bysamfundene Strib og Middelfart påvirket skoven? Hvornår kommer jernbanerne til? Og vandværkerne? Hvordan skal skoven udvikles i fremtiden?

Mandag d. 19. marts 2018 kl. 19:00

Foredrag om Ribe

Som inspiration til udflugten til Ribe søndag d. 27. maj har vi fået en inspektør fra Museet Ribes Vikinger til at fortælle om:

Ribe gennem Vikingetiden og Middelalderen.

Inspektøren fra Museet Ribes Vikinger vil fortælle om Ribes historie,

Omkring år 700 anlægges en markedsplads ved Ribe. Tusindvis af fund fra udgravningerne i området vidner om vikingernes liv og handelen med Europa. Fra år 800 til 1100 befæstes byen flere gange med store voldanlæg. Der fortælles også om de flotte fund og historien om, hvordan vikingerne handlede, arbejde og lavede de fantastiske håndarbejder.

Ribe som bispesæde
Vikingernes Ribe blev så betydningsfuld, at den danske konge omkring år 860 gav munken Ansgar, også kaldet Nordens Apostel, tilladelsen til at opføre en kirke på sydsiden af åen og prædike den kristne tro i Ribe

Gennem middelalderen var Ribe en af Danmarks vigtigste handelsbyer med en stor havn og forbindelser til hele Europa.

Inspektøren vil fortælle om, hvordan man levede i middelalderens katolske Ribe fra fødsel til død.

Det var her på Riberhus at Dagmar blev gift med Valdemar Sejr i 1204. 

Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitet Lillebælt

Programmet til udflugten udsendes i løbets af marts 2018.