MOLF-aktiviteter fra 1994

 

Foredrag

Kirketure m.v.

Julehygge

Udflugter

1994/95

Hans Mikkelsen:

”Vikingetid”

Peter Dragsbo:

”Vestfyn midt i verden i 500 år”

Erik Staffeldt:

”Avisdrift i Middelfart”

Karen M. Christoffersen:

”Middelfarts opland 1750-1800”

Hugo Hasrud:

”Ældre amatørfilm fra Middelfart”

Søren W. Andersen, Moesgård:

”Tybrind Vig – undersøisk arkæologi”

Ingrid Nielsen, Kbh.:

”Niels Bugge”

Balslev, Rørup og Gelsted Kirker

Seniorkoret + anden underholdning

Ribe Vikingecenter m.v

1995/96

Harriet Hansen:

”Kirker i oplandet - deres historie m.v.”

Helle Ravn, Langeland:

”Fynske landbohaver” (Museumsfore.)

Sv. Erik Sørensen, Odense:

”Landsbyernes opståen og udvikling”

Ellen Christensen-Dalsgaard, Gummerup:

”Fæstebønder i det 20. århundrede”

Folmer Christiansen, Vejle Museum:

”Motorvejs-arkæologi”

Gert Normann Andersen, Holstebro:

”Skibsvrag og andet i danske farvande”

Elisabeth Straaby:

”Om Christian IV”

F. Gotthardsen: oberst fra Hederslev

”Krige omkring Lillebælt”

Tur til Hindsgavl- og Røjle- halvøerne

(Turist-Kontoret + Museet)

Seniorkort + Knud Bro, Fredericia (fortællinger)

Forårsudflugt aflyst

1996/97

Børge Jensen, Tommerup:

”Fynske dialekter og mundheld”

Vagn Andersen:

”Industriens udvikling”

Harriet Hansen:

”Middelfart 1682”

Ole Mortensen, Langelands Museum:

”Søfart fra fynske købstæder 1600-1900”

Hans Aage Andersen:

”Om digteren og væveren Lars Clausen”

Bodil Schelde og S. Jakobsen, Fredericia:

”Jyllandssiden af Lillebælt” (mus.forening)

10-års fødselsdagsfest d. 10.april

 

Seniorkoret + Peter Dragsbo + Alfred Hestkjær

 

Silkeborg Museum og

Øm Kloster (sept.)

1997/98

Willy Klüver, Gummerup:

”Sæder, skikke og varsler i 18. årh.”

Karsten Kjær Michelsen, Odense:

”Om udvandrerne – hvorfra og hvorhen?”

Erland Porsmose:

”Fynske kystegne i jernalder og vikingetiden”

Harriet Hansen:

”Emilies hatte”

Henrik Traugott-Olsen, Brenderup:

”Om bæltbåden Dannebrog”

Peter Storm:

”Gæster i Middelfart i tidligere tider”

Palle Refsgaard Jensen, Nr. Broby:

”Ellen Marsvin”

 

Seniorkoret + Harriet Hansen og Peter Dragsbo

Legetøjsmuseum i Millinge

Faaborg Kunstmuseum

Horne Rundkirke

Hjemstavnsgården i Gummerup (sept. 1997)

Århus Domkirke, Moesgaard, (maj 1998)

1998/99

Jan Simmen, middelalderarkæolog:

”Riddervæsenet, korstog, pesttid, turneringer, undergang”

Harriet Hansen:

”Købstadslandbrug – om avlsbrug og gårde i Middelfart”

Susanne Botfeldt, Baaring:

”Hvorfor har vi tøj på?”

Helle Ravn, museumsinspektør i Rudkøbing:

”Min have – mit paradis”

Anders Engelbrecht, Fredericia Museum:

”Trossamfund i Fredericia”

 

Seniorkoret + Willy Klüver

Til Sydøstfyn !!!

1999/00

Jørgen Calusager, Fredericia Byarkiv:

”Fredericias belejring og udfaldet 6. juli 1849”

Henrik Jansen, Svendborg Museum:

”Hverdagsliv i Danmarks middelalder”

Gorm Benzon, Oregård:

”Spøgeri og gengangere”

Peter Dragsbo:

”Egnens humle- og tobaksavl”

Leif Søndergaard, Odense Universitet:

”Om den sære træskomaler”

Alfred Hestkjær:

”Besøg på Hindsgavl Slot”

Hans Aage Andersen og Seniorkoret

Nordfyn bl.a. godset Hofmansgave

2000/01

Mogens Bo Henriksen, Odense Bys Museer:

”Bebyggelser i Vends Herred i jernalder og vikingetid”

Niels Vonebjerg, Odense:

”Om digteren Otto Gelsteds liv og digtning”

Benni og Poul Gammelgaard, Indslev:

”Om Sigfred Pedersen – fortællinger og sang”

 

Poul H. Pedersen, Midelfart:

”Barndoms- og ungdomserindringer fra Middelfart”

Harriet Hansen, Middelfart:

”Staurby. Gårdene, beboerne og deres vilkår 1680-1850”

Kirketur til Fredericia m. besøg på Mosaisk Kirkegård og Katolsk og Reformert Kirke

Underholdning v. Palle Refsgaard Jensen, Nr. Broby + Seniorkoret

Sønderjylland: Haderslev m.v.

2001/02

Niels Aage Jensen, Nordenhuse:

”Svenskerne på Fyn 1657-60”

Erland Porsmose, Kerteminde: (foredrag med lysbilleder)

”Malere og den fynske natur”

Ebba Møller, Torøhuse:

”Om Hans Tausen – hans liv og tid”

Peter Storm, Middelfart: foredrag og oplæsning

Harriet Hansen, Middelfart:

”Marsvinsjægernes liv i Middelfart”

Jelling Kirke og museum

Willy Klüver og Seniorkoret

Esbjerg Museum, Sædden Kirke og Sønderskov Hovedgaard

2002/03

Elo Sørensen, Middelfart: Fortæller, viser billeder og synger om faderen ”Røde Frederik”

Niels Aage Jensen, Nordenhuse:

”Om Corfitz Ulfeldt’s liv og gerninger i 1600-tallet”

Jørgen Holm, arkæolog, Svinø:

”De første danskere”

Axel Høyer, Middelfart:

”Postkort og gamle billeder fra Middelfart”

Ole Mortensen, Langelands Museum:

”Forslag til havnefront”

Ernst’s Samling i Assens

Willy Klüver og Seniorkort

Mols, Ebeltoft, Glasmuseet og fregatten ”Jylland”

2003/04

Orla Madsen, Haderslev:

”Om Vitus Bering”

Bodil og Wolfgang Dibbern, Højer: Sønderjyllands historie under tysk herredømme: ”Det lyder som et eventyr”

Ulla Qvordrup, arkitekt og historiker:

”Det danske fæstningsvæsen”

Ellen Christensen Dalsgaard, historiker:

”Hellige kilder på Fyn”

Kaj Henningsen, Strib:

”Om farfars oplevelser som soldat under 1. verdenskrig”

Harndrup Kirke og Humlemagasinet

Erik og seniorkoret

Tønder-egnen

2004/05

Hans Dal, Erritsø:

”27 års udgravninger i Tybrind Vig og Gamborg Fjord

Else Mortensen, Svendborg:

”Om Dronningens gobeliner”

Jesper Ratjen, Kolding:

”Om slægsforskning”

Kirsten Frandsen, Ryomgård:

”Præstegårdshaver i Danmark”

Niels Aage Jensen, Nordenhuse:

”Om H. C. Andersen - i anledning af hans 200-års dag”

 

Harritslevgård v.Bogense

Niels Ole Frederiksen (Barndom og opvækst i Horsens Tugthus) + seniorkoret

Aarhus – Den gamle By og Domkirken (kaffe i Skovmøllen)

2005/06

Halvor Christensen, Middelfart:

”Et lærerliv på landet”

C. C. Kinze, København:

”Marsvinefiskeriet ved Middelfart 1819-1898”

Niels Ole Frederiksen, Middelfart:

”Med Fuglen på viljens vej” (Om Willy Fuglsang)

Jan Simmen, Vejlby Fed:

”Indlandsis og polar-race”

Holger Mejlhede, Odense:

”Om kong Hans’s dronning Christine 1461-1521”

Gammelby Vandmølle m. foredrag Jacob Tue Christensen, Odense.

Seniorkoret og Willy Klüver

Sydøstfyn – Broholm Slot – Øster Skerninge Kirke

2006/07

Peder Pedersen, Harndrup:

”Det Glückborgske kongehus”

Hans Ole Mathiassen, museumsinspektør Jelling:

”Kongernes Jelling – nyt lys over den mørke middelalder”

Hans Erik Brønserud, Middelfart:

”Om min tid som Middelfart-dreng”

Kaja Yndal Sørensen, Otterup:

”Om familien Hofman-Bang på Hofmansgave”

Johs. Nørregaard Frandsen, Syddansk Universitet:

”Da landbolivet blev en by i provinsen” (KOM IKKE)

Nr.Aaby Kirke (Hans Buch) og Føns Kirke (Lisbeth Hansen)

Underholdning v. Palle Refsgaard Jensen, Nr. Broby. Johannes Madsen fra ”Spilopperne” v. flyglet

Ribe

2007/08

Mads Runge, Odense:

”Om udgravningen af en høvdinge residens ved Odense”

Niels Aage Jensen, Nordenhuse:

”Spaniolerne på Fyn under Napoleonskrigene”

Erland Porsmose, Kerteminde:

”Fynske malere og jyske digtere”

Alfred Hestkjær, Middelfart:

”Om Vends Herred som kriszone – kulturspor i 1000 år”

Marie Krogh Nielsen, vikingemuseet i Roskilde:

”Middelalderens stærke kvinder”

Husby Kirke (Bent Sørensen)

Frede Madsen causerer over kendte fynboers barndom + seniorkoret

Hørvævs-/Skodamuseet Krengerup Slot – Gamtofte Kirke – kaffe på Stubberup Kro

2008/09

Susanne Ludvigsen:

”Om maleren Dankvart Dreyer fra Assens”

Peter Storm, Middelfart:

”Om forfatteren Johannes Buchholtz”

Elisabeth Koch, organist, og Jens J. Søndergaard, kirkesanger, Rørup og Aarup Kirker: ”Sangaften”

Axel Høyer, Middelfart:

”Gamle Middelfart-billeder”

Lisbeth Weitemeyer: ”Anne Sofie Reventlov – dronning til højre og venstre hånd”

Lyng Kirke, Erritsø og Taulov Kirke

Causeri v. Conrad Eliassen (Nr. Aaby) om ”Folk og Røvere” + seniorkoret

Clausholm Slot – kaffe på Norsminde Kro

2009/10

Peter Storm:

”Jens Juel som kunstner og familiemenneske”

Svend Rask, Vestfyens Museer:

”Rasmus Nyerup – en ukendt, fynsk berømthed”

Jacob Tue Christensen, Odense Bys Museer:

”Generobringen af Fyn i 1659”

Lisbeth Vognsen:

”Børn i Middelfart gennem tiden”

N. P. Kiholm, tidl. skovfoged Middelfart

”Et liv som herregårdsskytte og skovfoged”

Roerslev og Asperup kirker (Grethe Markussen)

Elisabeth Koch, organist, og Jens J. Søndergaard, kirkesanger, Rørup og Aarup Kirker

 

Sønderborg Slot – Egen Kirke. – kaffe på Den Gamle Grænsekro

2010/11

Lisbeth Weitemeyer:

”Caroline Mathilde – fra dronning til hore”

Nina Ferlov og Peter Storm, Middelfart:

”Landskabsstykker”

Palle Jensen, Nr. Broby:

”Barndommens gade – Nykøbing Mors”

Gunner Jensen, Strib:

”Norge på langs på to hjul og i godt selskab”

Erland Porsmose, Kerteminde:

”Gamle skibe i farvandet rundt om Fyn”

Middelfart Skibs- og Bådebyggeri (Bent Jensen)

Bent Andreassen, Strib, og Mogens Olsen, Middelfart

Herregården ”Lundegård” (Jan Hansen) - Nr. Broby Kirke med Ellen Marsvin (Palle Jensen) – kaffe på restaurant Willemoes, Assens

2011/12

Elsa Steen Ørgaard, Grættrup i Salling:

”Kartoffeltyskerne på Alheden”

Esben Brage, Middelfart:

”Thorø og Plums storhedstid”

Bodil Carlsen og Helene Kruse:

”Det gamle sygehus i Middelfart”

Hans-Henrik Skieller og Peter Storm, Middelfart:

”Middelfart i ord og toner” (markering af 25-års jubilæet)

Lisbeth Weitemeyer:

”St. St. Blicher”

Gamborg by - Gamborg Kirke – Svinø -guldaldermaleren Jens Juel (Peter Storm)

Bjarke Christensen, Kauslunde, og Mogens Olsen, Middelfart

Blicher-egnens Museum i Thorning – Thorning Kirke – kaffe på restaurant Rørbæk Sø

2012/13

Ernest Petersen, Hjørring:

”Det stemmer – klavermanden og ildsjælen”

Johannes Lundsfryd + Søren Larsen:

”Naturpark Lillebælt” og ”Lillebælt under overfladen”

Maiken Nørup:

”Om fotograf Fangel”

Per (Maler) Jørgensen kommenterede:

”Middelfart-filmen fra 1938”

Poul Erik Jespersen:

”Menighedens by – Christiansfeld”

Voldtur til Fredericia aflyst pga. få tilmeldte.

Hans Erik Brønserud og Mogens Olsen

Christiansfeld (Poul Erik Jespersen guide) og kaffebord på restaurant Knapp (8 km NØ for Aabenraa))

2013/14

Villy Grambo, Strib:

Færgeoverfarten Strib-Fredericia

Niels Ole Frederiksen, Middelfart:

”Christian X - skurk eller helt”

Jørgen Burchardt, Ringe:

NKT – Trådværket som arbejdsplads

Poul West, Middelfart:

”At være barn og ung i Middelfart i 50-erne”

Jan Svendsen:

”Det brune guld – fortællingen om brunkul”

 

Palle Jensen, Nr. Broby: ”Vintertid og ventetid”

Søby brunkulslejer og Søby Brunkulsmuseum. Kaffebord på Skarrildhus.

2014/15

Ole Holm Madsen, Strib:

Kommunesammenlægningen 1970

Tore Teglbjærg, Vejle:

Afståelsen af Norge i 1814

Jørgen Burchardt, Ringe:

Walker Danmark – om lydpotter

Gunner Jensen, Strib:

”Jylland mellem tvende have” – en rejseberetning.

Niels Ole Frederiksen:

”Er der vilje er der vej” – om udbryderkongen Carl August Lorentzen.

 

”Slanter og sølvtøj”: Viser af Sigfred Pedersen med Olsens Trio

”Fængslet” i Horsens. Kaffebord

Skovdal Kro v. Fårup Sø.

2015/16

Henning Mejer Mortensen, Nr. Aaby:

Modstandsbevægelsen på Vestfyn 1943-45

Jakob Bonde, Odense Bys Museer:

Arkæologiske fund langs den nye motorvej på Vestfyn

John Juhler Hansen, Industrimuseet Horsens:

Bygningen af Den gamle Lillebæltsbro

Axel Høyer, Middelfart:

Gamle postkort fra Middelfart

Ole R. Knudsen, Aarhus:

Om Moesgaard Museum

 

kirkesanger Jens Jørgen Søgård og organist Elisabeth Koch:

Underholding med sange om efterår og advent

Moesgaard Museum

2016/17

Ole og Axel Høyer:

Gravsten og gravminder på Vestre Kirkegård.

Maiken Nørup:

Planer for Psykiatrisk Museum - fælles med Museumsforeningen.

Poul Dedenroth-Schou:

Sølv til hverdag - sølv til fest

Jesper Hansen, Odense Bys Museer:

Hvad skulle byen i Vends Herred hedde?

Adam Bak, Jelling Museum:

Kongernes Jelling

 

Olsen-trioen med sange af og fortællinger om Jeppe Aakjær

Kongernes Jelling. Kaffebord på Hopballe Mølle.