Mandag d. 16. november 2015 kl 19:30 Sognegården: Arkæologiske fund langs den nye motorvej på Vestfyn.

Jacob Bonde, Odense Bys Museer vil fortælle om, hvordan arkæologer fra Odense Bys Museer, forud for motorvejsudvidelsen mellem Middelfart og Nørre Åby, har eftersøgt spor fra fortiden, før de blev ødelagt af det kommende vejarbejde.

Selv om mange af udgravningerne foregik klods op ad den eksisterende vej, lykkedes det flere steder at finde spor efter menneskelige aktiviteter, der havde ligget skjult i jorden i op til flere tusinde år. Oftest var det kun en enkelt grube eller et ensomt stolpehul, der dukkede frem af mulden i det smalle undersøgelsesområde, men i enkelte tilfælde fandt arkæologerne større bopladsområder, der krævede mere omfattende udgravninger.

Foredraget omhandler resultaterne fra de arkæologiske undersøgelser og giver et samlet overblik over fundene, der strækker sig fra små spredte bopladser fra bondestenalderen (ca 3000-2500 f. Kr) til et relativt tæt befolket område i tiden fra 500-600 e. Kr.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitet Lillebælt