Besøg hos:

Middelfart Spildevand

 

mandag, den 23. april 2018

 

Bestyrelsen vil også gerne i år invitere medlemmerne til et spændende besøg på en af byens virksomheder.

 

 

 

 

 

 

Vi mødes:

Kl. 19.00 på Strandvejen 100, 5500 Middelfart

Selskabets hovedformål er at sørge for at rense spildevand, så det igen kan udledes så skånsomt som muligt for miljøet. De ser fremad og løser spildevandsproblematikken professionelt og i takt – og så vidt muligt på forkant – med udviklingen.

Program.

  • Introduktion af Middelfart Spildevand

  • Rundvisning. Driftschef Claes Barlebo viser vandets vej gennem rensningsanlægget. Hvad sker der med slammet. Måling af renset spildevand. Produktion af gas og el. Kontrolrum med overvågning af pumpestationer og alle renseanlæg.

  • Kaffe: Middelfart Spildevand er vært ved kaffe og brød.

  • Middelfart er en del af Klimabyen. Direktør Thomas Foged fortæller om projektet til 75 mio. kr.

  • Afslutning kl ca. 21:15

Om Middelfart Spildevand


De arbejder under jorden og oven vande og er stærke og vidtforgrenede med:

 

  • Moderne renseanlæg

  • Tømningsordning af septiktanke

  • 770 km kloaknet

  • Pumpestationer

  • Regnvandsbassiner.

Middelfart Spildevand har kapacitet til at rense spildevand fra ca. 63.000 personer fordelt på renseanlæg i Middelfart, Nørre Aaby, Gelsted, Ejby, Brenderup og Husby.

**********

Af hensyn til det praktiske arrangement, beder vi om forhåndstilmelding senest mandag den 16. april 2018.

Der er tilmeldingsbegrænsning på 50 personer. Hvis der er flere end 50 tilmeldte kan mødet gentages for dem på ventelisten.

Tilmelding:

Lisbeth Vognsen, Storebæltsvænget 108, Middelfart på

tlf. 2530 1770 / e-mail: lisbethvognsen@stofanet.dk.

Entré: Gratis for medlemmer / Gæster 35 kr. (Betaling ved indgangen).

Med venlig hilsen og på gensyn

Bestyrelsen