Bygningen af Den gamle Lillebæltsbro.

John Juhler Hansen, der tidligere har boet i Middelfart, vil fortælle om, hvordan han i forbindelse med Lillebæltsbroens 50-års jubilæum  i 1985 opsamlede erindringer fra de mennesker, der var med til at planlægge og bygge broen i årene fra 1925 til 1935. De fleste af dem var godt oppe i årene, født omkring år 1900. Disse beretninger flettes ind i aftenens foredrag.

Foredragsholderen kommer også ind på den betydning, brobyggeriet havde for Danmark i de svære kriseår først i 1930´erne, ikke mindst for byerne Middelfart og Fredericia. Desuden var brobyggeriet i datiden en form for ”national selvbekræftelse”. Danskerne var stolte af brobyggeriet, for det var på kanten af datidens tekniske kunnen at bygge en bro mellem Snoghøj og den fynske kyst, ved et af de smalleste steder i Lillebælt.

Foredraget afsluttes med kort at fortælle om hverdagen for Lillebæltsbroen frem til i dag, især med vægt på tiden omkring 2. Verdenskrig og Værnemagtens planer i krigens sidste dage om at sprænge dele af broen i luften.

Film om bygning af den gamle Lillebæltbro

Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitet Lillebælt.