Mandag d. 22. februar 2016 kl. 19.30 i Sognegården:

Generalforsamling

Efter generalforsamlingen vil Axel Høyer invitere deltagerne på en byvandring gennem Middelfarts gader og nærmeste omegn.

Med udgangspunkt i Axel Høyers postkortsamling tager han os med på en bytur, og vi ser hvilke postkortmotiver, der var særlig populære for ca. 100 år siden. Vi skal høre lidt om byens forretninger og huse og historien om Morgenstjernens vandring fra Algade 25 til Henner Frisers Hus i Brogade. Vi skal også høre lidt om  Robert Svendsens postflyvning over Lillebælt i 1911.