Mandag d. 21. marts 2016 kl. 19.30 i Sognegården:

Ole J. Knudsen vil fortælle om Moesgaard Museum.

Som inspiration til udflugten til Moesgaard Museum d. 22. maj har vi fået Ole J. Knudsen, der er guide på Moesgaard, til at komme og holde foredrag om museet.

Foredraget vil handle om Moesgaard Museum generelt; dels historisk som institution og dels om det nye byggeri fra en arkitektonisk og udstillingsmæssig synsvinkel.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitet Lillebælt.